БІБЛІОТЕКА - ІНФОРМАЦІЯ -

 

ЗНАННЯ - УСПІХ

З метою підвищення професійного рівня, налагодження комунікаційних зв’язків з фахівцями та обміну досвідом у бібліотечній сфері працівники Наукової бібліотеки Національного університету ДПС України беруть участь у численних семінарах, нарадах та тренінгах. Керівний склад бібліотеки намагається якомога тісніше співпрацювати з керівниками інших бібліотек та переймати їх досвід впровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси.

Так, 20 листопада 2014 р. бібліотекарі Наукової бібліотеки нашого вишу відвідали Гете-Інститут, де проходив семінар Української бібліотечної асоціації на тему «Управління змінами: Генеруємо творчі ідеї і впроваджуємо інноваційні проекти в бібліотеках».На семінарі УБА бібліотекарі мали можливість попрацювати з Ярославою Титаренко - тренером, координатором зі структурного розвитку, членом УБА. На семінарі розглядалися питання досвіду УБА: Idea Camp-2014 («Табір ідей-2014»), м. Марсель, Франція, 23-25 жовтня 2014 р.; генерування нових ідей; перетворення творчої ідеї на проект; пошуку ресурсів для впровадження проекту в бібліотеці; впровадження позитивних організаційних змін. Наші бібліотекарі мали змогу застосувати набуті знання для розробки та втілення у бібліотечні процеси власних ідей у ході практичної частини семінару.

Цього ж дня Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського , де відбувся семінар «Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях» за участю представників компанії Elsevier B.V. (інформаційні продукти SCOPUS, Mendeley та ScienceDirect) та компанії Thomson Reuters (інформаційні продукті Web of Science, EndNote)

Організаторами семінару «Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях» виступили Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та асоціація «Інформатіо-Консорціум»

У ході програми під час пленарної частини семінару розглядалися питання методики і практики використання інформаційних продуктів компаній Elsevier B.V. та Thomson Reuters у наукових дослідженнях.

У другій частині семінару учасники мали змогу відвідати детальніші презентації обох компаній (послідовно).

Представники Наукової бібліотеки нашого вишу взяли участь у роботі семінару, детально ознайомившись з доповідями організаторів заходу. Корисним та зручним для сприйняття став презентаційних матеріал, завдяки якому можна було чітко відслідкувати завдання науковців щодо розміщення та моніторингу їх публікацій. За інформацією доповідачів, для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії — напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

 

Наукометрична база даних – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Найбільш авторитетні і повні бази даних – Scopus, англійського наукового видавництва Elsevier, та Web of Science (WoS), база даних Філадельфійського інституту наукової інформації компанії Thomson Reuters.

Scopus - реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Містить близько 50 млн реферативних записів. Проіндексовано понад 19 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 340 книжкових серій та 4,9 млн. праць конференцій. Видання індексуються з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Scopus надає гіперпосилання на повні тексти матеріалів.

Web of Science (WoS) — реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту WEB OF KNOWLEDGE компанії Thomson Reuters. Користувач має доступ до більш ніж 11 тис. журналів та 110 тис. матеріалів конференцій. При цьому глибина архіву сягає 1900 року. WoS дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, по окремому автору і по організації (університету), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку як по автору, так і по організації дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники.

Thomson Reuters виступила ініціатором введення в обіг поняття імпакт-фактор, який був створений у 1960 р. як спосіб виміряти цінність журналу шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу (два роки). Якщо імпакт-фактор становить1,5 в 2012 р., то це означає, що в середньому статті, опубліковані в часописі протягом, скажімо, 2010 і 2011 р., були 1,5 раза процитовані в статтях 2012 р., виданих журналами з переліку індексованих.

Scopus пропонує дещо простішу систему — прямого підрахунку індексу цитування тої чи тої публікації. Наукові ресурси, опубліковані після 1996 р.,індексуються у базі даних Scopus разом зі списками пристатейної бібліографії. Цитованість у базі даних підраховується шляхом автоматизованого аналізу змісту цих списків. Таким чином, у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише в ресурсах, опублікованих після 1996 р.

Завдяки участі у даному семінарі, нашій бібліотеці було надано можливість підписки на тестовий доступ до матеріалів реферативної бази даних і наукометричної платформи Scopus . Читачі матимуть змогу користуватися вигодами даного інформаційного продукту на сайті бібліотеки. Інформація про відкриття тестового доступу з’явиться на головній сторінці сайту щойно бібліотеку підключать до цієї послуги.

За результатами семінару у Науковій бібліотеці відбулось засідання Методичної ради бібліотеки, на якому було узагальнено інформацію, отриману на семінарі, та обговорено шляхи застосування набутих знань на прикладі нашого вищу.

З метою набуття досвіду у застосуванні наукометричних баз даних та створенні журналів відкритого доступу, представники Наукової бібліотеки НУДПСУ відвідали Наукову бібліотеку Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Дуже привітно гостей зустріла директор Наукової бібліотеки НАКККіМ Людмила Юріївна Ястремська. Керівник провела екскурсію по відділах бібліотеки, познайомила зі своїм дружнім колективом. Серед багатьох цікавих виставок виділяються підбірки документів на допомогу науковцям.

Директор зазначила, що постійно впроваджуються нестандартні креативні підходи для якісної роботи бібліотеки, створено фонд дисертацій, постійно поповнюється бібліотечний фонд: до п’яти тисяч примірників щорічно, і на сьогодні ця кількість становить понад 70 тисяч примірників.

Людмила Юріївна познайомила зі своїм працівником -  провідним бібліографом наукової бібліотеки НАКККіМ Юлією Олексіївною Дем’яновою, яка розповіла про впровадження відкритого доступу до наукових видань академії на базі наукової бібліотеки НАКККіМ. За її словами, забезпечення відкритого доступу саме у мистецькій галузі у країні бажає бути кращим. Разом з цим, наукова бібліотека НАКККіМ посідає гідне місце у впровадженні IT-технологій. Так, з нового навчального року на платформі OJS  функціонують електронні журнали, реферуються та індексуються у міжнародних базах даних. У перспективі, планується запровадити  моніторинг цитованості наукових журналів НАКККіМ.

Журнали відкритого доступу – це рецензовані журнали, статті яких доступні всім користувачам в електронному вигляді безкоштовно. За створення інформації та її розміщення в мережі сплачує інституція, де працює автор чи редколегія журналу, для всіх інших ця інформація безкоштовна. Вичерпний список журналів відкритого доступу з усіх наукових дисциплін підтримує проект Університету Лунд у Швеції (University of Lund). На 15 липня 2009р. у довіднику 4270 журналів відкритого доступу, з них 15 – з України. Більшість журналів відкритого доступу – академічні, реферовані, мають імпакт-фактор та індексуються Інститутом наукової інформації (Institute for Scientific Information) у Мережі знань/ Мережі наукових послуг (Web of Knowledge/ Web of Science service).

 

Існує багато доказів, що дослідницькі статті, архівовані науковцями у відкритому доступі, цитують набагато частіше, ніж статті з традиційних журналів. У більшості царин науки рейтинг цитування зростає як мінімум вдвічі завдяки самоархівуванню. А подекуди і набагато вище.

Бібліотекарі повинні йти у ногу з часом, а журнали відкритого доступу – вимога сьогодення. Як зауважила, професор Валентина Скнар, корифей бібліотечної справи: «Простих бібліотечних працівників немає, бо потрібно відстоювати ті інтереси, які тотожні з інтересами читачів». Так, новітні технології, пабліситі, екскурсії, виставки сприяють популяризації бібліотек.

Підсумовуючи результати зустрічі, директор Наукової бібліотеки НАКККіМ Людмила Ястремська висловила надію на плідну подальшу співпрацю, взаємну підтримку і співтворчість.

Бібліотекарі ж у свою чергу, отримали задоволення від спілкування з колегами з інших бібліотек, набули нового досвіду, який буде застосований у професійній діяльності та спрямований на допомогу читачам, зокрема науковцям нашого університету.

ЗАПРОШУЄМО ЧИТАЧІВ - НАУКОВЦІВ ДО СПІВПРАЦІ!!!

 

Васильченко В’ячеслав FaкiR : детективний роман/

В. М. Васильченко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2014. –  396 с.


Детективний роман «ФАКІР» - ЦЕ неймовірна iсторiя з блискавичним сюжетом, переконливим описом мiсця дiї та необхiдною пропорцiєю позитивних i негативних персонажiв. Приголомшлива сумiш дiї та iнтриги. Це все можна знайти в детективному романi В. Васильченка «FakiR».

Багатство i величезна креативна сила дивовижної фантазiї В. Васильченка – це риса його таланту. У здатностi його уяви є така особливiсть – багато подробиць. Пiсля «Дворушникiв…» не думала що може бути щось краще написано. «FakiR» – це не одноразове чтиво, яке беруть у відпустку, а пожива для читачів із різними запитами, досвідом і горизонтом сподівань. Цей роман може стати стрічкою, якщо текст потрапить до рук тямущого режисера. В. Васильченко крок за кроком відновлює картину злочину, а читач слідом за оповідачем може робити також свої висновки (хоча, автор майстерно вмiє заплутати читача i направити його на хибний слiд). При цьому дійсна картина проясняться тільки в самому кінці роману. Тим самим В. Васильченко досягає ефекту, що робить необхідний вплив на читача. Загадка розгадана, але відчуття жаху залишається, тому що жах корениться саме у фатальному збігу обставин, у безглуздості вбивств.

«Завжди є хтось розумнiший за тебе….» – такими словами вiтає читача книга, i тiльки прочитавши її, розумiєш змiст цих слiв.

Цього разу подiї вiдбуваються на островi Авгi в Егейському морi. Богдан Лисиця, пiсля «шлюбного фiаско», їде вiдпочивати в пансiонат «Прерiя». Їдучи на катерi «Делавар», Богдан познайомився з поетом Марком Тейлором. Познайомившись, стали обговорювати подiю, яка трапилась вночi. В готелi «Пергамос» пограбовано доньку мiльйонера Антонiса Димитрiадiса Пенелопу. Вкрадено всi її коштовностi. Також, на вулицi Андрiанопулу знайдено труп невiдомого чоловiка. Бiля трупа виявлено напис кров’ю «мiстер Чужi Обличчя»… Приїхавши на острiв, Богдан отримав оригiнальний «Привiт вiд Ункаса». А це вже справдi стало цiкавинкою для обох (Богдана i поета). Хоча, найцiкавіше розпочнеться наступного дня їхнього перебування на островi: перше вбивство, з якого й розпочнуть своє власне розслiдування Богдан i Тейлор (оскільки одним вбивством все не закiнчиться). Хто вбивця, i яким ФОКУСОМ викрито вбивцю можна дiзнатись тiльки прочитавши роман.

Богдан Лисиця («мiстер Фокс», «Соколине Око») – обережний, спритний, умiє робити фокуси. Герой аналізує, зіставляє факти, бере під сумнів усяку деталь і всяке припущення, контролює усiх. У хід ідуть його величезна ерудиція й потужна здатність до логічного міркування. Богдан приваблює тим, що він «живий» і чесний із собою – не цинічний стереотипний слідчий, не детектив-надлюдина штибу Шерлока, не «мудрий старший чоловік», який життя прожив і все на світі знає.

С. Васильченко вiдзначав: «Українському письменниковi доводиться тягнути два плуги: писати художнiй твiр i разом творити для нього мову». Що ж до роману В’ячеслава Васильченка, то маємо твір – детектив, написаний добірною українською мовою. В текстi можна знайти велику кiлькiсть афоризмiв («В жартi жарту небагато», «Нi вуха не побачити, нi лiктя не вкусити», «Їсти – це потреба, умiти їсти – це мистецтво», «Двi випадковості – це вже закономiрнiсть», «Страждання i спокуса в одному флаконi», «Хлiбом не годуй, а дай похвалитися на людях», «Мрiя – це насамперед смiливiсть. Смiливiсть пiднестися над страхом. Страхом програти життю».), фразеологiзмiв (У кишенях не гори золотi, I не кисле, нi солоне не снилося, «золотопера пташка», Вище голови не стрибнеш, Не того польоту пташка, Горе-факiр всемогутнiй), індивідуально-авторські образні тавтологізми (Сонна думка думає про думку, Нам ще краще, нiж краще, Ловiння гав у супроводi биття байдикiв). У портретi, дiалозi, ситуацiї, в головнiй iдеї твору, як i в подробицях опису звучить iронiчний тон – вiдкрито чи у пiдтекстi, весело чи в’їдливо. Iронiя може бути всеохоплюючою, а може викликати просто смiх, розважати, як один iз засобiв гумору.

Підсумовуючи, можна сказати, що «FakiR» В. Васильченка – напрочуд якісний зразок сучасного детективу. Роман свіжий і цікавий, повторюся, для широкої аудиторії. Маю свій перевірений критерій оцінки тексту: якщо хочеться перечитати, отже, книжка хороша. А якщо хочеться перечитати детектив, та ще й цитувати окремі шматки… це варте того, щоб запам’ятати ім’я автора чи бодай назви його роману. Тим, хто ще не запам’ятав, звісно.

Дипломант Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей «КОРОНАЦІЯ СЛОВА» (2014)

Про інші пригоди Богдана Лисиці можна прочитати в романах В’ячеслава Васильченка:

1. «Гаудеамус» в исполнении смерти, или Vivant, profes­sores». – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 264 с.

2. «Гаудеамус», виконаний смертю. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2014. – 304 с.

3. Притулок для прудкого біса : детективний роман – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2013. – 292 с.

4. Дворушники, або Євангеліє від вовкулаки : детективний роман з елементами містики. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 336 с.

ЧЕКАЄМО ВАС НА НАШОМУ ЗАХОДІ!!!

 

Стало доброю традицією збиратися в нашій бібліотеці на зустріч із поетичним словом. Вже не вперше ми радо приймаємо у своїх стінах талановитих особистостей, проводимо презентації їхніх нових збірок. Прозових чи поетичних.

12 листопада у нашій бібліотечній світлиці зібралось чимало людей, небайдужих до поетичного слова, на презентацію першої збірки Володимира Кожемяченка «Я звідси родом …», яка побачила світ у видавництві КП «Дім, сад, город» у 2013 році. Презентація була приурочена Дню української писемності та мови, що відзначався в нашій країні напередодні – 9 листопада, та проводилась за підтримки та безпосередньої участі кафедри української словесності та культури

На презентацію були запрошені керівники бібліотек провідних вишів Києва, які ще до початку заходу познайомиляся з нашою бібліотекою:

- Директор бібліотеки Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Куриленко Тетяна Володимирівна;

- Директор Наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова Савенкова Людмила Василівна;

- Директор бібліотеки Національного університету фізичного виховання і спорту Полтавець Тетяна Миколаївна;

- Директор бібліотеки Київського Національного університету будівництва і архітектури Хілобоченко Наталія Іванівна.

Серед присутніх був директор краєзнавчого музею міста Ірпеня Зборовський Анатолій Іванович, багато студентів та курсантів.

Презентація розпочалася з виступу бандуристок

Хлань Катерини, Магеровської Катерини, Бойчук Оксани

 

З авторським віршем «Українська мова» виступила наша колега – провідний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою Іванна Бузинник, збірку віршів якої ми нещодавно представляли широкому загалу.

 

Гарний настрій і позитив протягом усього свята підтримували ведучі Дордюк Анжела та Чубенко Вадим

 

Директор наукової бібліотеки Світлана Ярославівна Цимбалюк у привітальному виступі зазначила, що вірші Володимира Кожем’яченка позначені глибоким змістом, у них яскраво проявляється самобутність та неповторність, щира любов до своєї малої Батьківщини, до мальовничого Полісся, де народився автор.

Дуже добре та гармонійно вписався у сценарій свята вальс під супровід запису пісні Володимира Йосиповича у виконанні Поліщук Софії та Мартишевського Андрія.

По-новому сприймалась поезія Володимира Кожемяченка у виконанні студентів групи ПБ-13/4, та ПБ-13/ 9

Є люди, яких не помічаєш поміж сотень інших, а поговориш – і відчуєш: перед тобою особистість, багата внутрішнім світом людина. Саме такою людиною є Володимир Кожем’яченко, який натхненно читав власні вірші, виконував авторські пісні з музичного альбому під назвою «Я звідси родом», та щиро і з задоволенням відповідав на питання глядачів.

 

Презентація нової поетичної збірки  –  це завжди справжнє літературно-мистецьке свято. А збірку Володимира Кожемяченка «Я звідси родом …» ми представили з особливою теплотою, бо магія його поетичного слова не залишила нас байдужими. Лінгвістичний аналіз творчості Кожем’яченка Володимира Йосиповича провела кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності та культури Романчук Світлана Миколаївна.

Після закінчення свята всі присутні мали можливість ознайомитись з книжковими виставками «Світ українського слова» та «Живи Ірпінь, Парнаса царство, куток тривожних муз і дум», та переглянути твори, які були раніше презентовані у ашій бібліотеці. Тут можна було побачити твори знаних митців, таких як: Дмитро Луків, Леонід Закордонець, Вячеслав Васильченко, Вячеслав Дедекаєв, та інші. На виставці були представлені збірки працівників нашого університету Світлани Романчук, Василя Слободяника. Також була представлена поетична збірка нашої колеги – Іванни Бузинник, вірші якої позначені глибоким філософським змістом. Привертали увагу твори колишніх студентів: фантастичний роман Миколи Кузьменка «Земля дерев» та збірка віршів Юлії Таборовець «В обіймах долі». Експозиція виставки презентувала і колективні збірки нинішніх наших студентів та курсантів «Весна душі…» та «Калинова сопілка». Студенти коледжу були представлені на виставці трьома випусками збірки «Злет юнацької душі».

 

Бібліотека… Серце завмира,

Коли пірнаю в тишу таємничу,

Святилище пізнання і добра,

Що в майбуття через минуле кличе.


ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ДИРЕКТОРІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ─ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

М. КИЄВА

Участь у засіданні секції взяла директор Наукової бібліотеки Національного університету ДПС України Цимбалюк Світлана Ярославівна.

Перед початком засідання керівники бібліотек переглянули відеоролик «Шлях до бібліотеки», який надихнув до реалізації нових ідей.

Відкрив роботу секції, що проходила 30 жовтня 2014 року на базі Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, доцент Бойко Вячеслав Іванович.

Поділилась досвідом роботи з керівниками бібліотек директор Наукової бібліотеки НАКККіМ Ястремська Людмила Юріївна. Її доповідь «Наукова бібліотека як науково-інформаційна та соціально-культурна інфраструктура НАКККіМ» викликала жвавий інтерес у присутніх.

Завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Якуніна Наталія Вікторівна розповіла про підсумки наради-семінару директорів бібліотек ВНЗ ІІІ─ІV рівня акредитації Київського та Харківського зональних обє’днань  22-25 вересня 2014 р. у Харкові.

Дем’янова Юлія Олексіївна, провідний бібліограф, кандидат філологічних наук ознайомила присутніх з можливостями забезпечення відкритого доступу до наукових журналів НАКККіМ. Вона була керівником проекту «Журнали відкритого доступу», який передбачав реферування та індексацію національних та міжнародних баз даних.

Професійне спілкування між директорами методичного об’єднання бібліотек пройшло в затишній атмосфері. Вони обмінялися досвідом, поділилися враженнями від почутого та побаченого. На закінчення засідання секції відбулося знайомство з бібліотекою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Ця екскурсія ще раз переконала всіх присутніх, що сучасна бібліотека – це науково-інформаційна та соціально-культурна інфраструктура, що саме до бібліотеки тягнеться багато стежинок людських прагнень і сподівань.

Учасники засідання секції директорів методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ознайомилися з базою головного тренінгового центру інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів.

 

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Адміністративне судочинство: навч. посіб. для підготовки до іспитів. – К.: ЦУЛ, 2014. – 186 с.


Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації

 

Актуальні питання кримінального процесу України :навч. посіб. / за заг. ред. Є.М. Блажівського . – К.: Національна академія прокуратури України, ЦУЛ,2013. – 304 с.


У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання Кримінального процесу.


ЗМІСТ


Розділ 1. Загальні теоретичні питання кримінального процесу України

Розділ 2. Досудове розслідування

Розділ 3.Судове провадження

Розділ 4. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Практичний коментар – розяснення: К.: ЦУЛ, 2014. – 238 с.


Практичний посібник – коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів.

Потомська Н.А. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків , зборів (обов’язкових платежів): монографія. – К.: ЦУЛ, 2013. – 160 с.


У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики розкрито сутність поняття «документ» та визначено його основні функції, проаналізовано  та розмежовано процесуальні поняття «документ» і «документ - речовий доказ» при розслідуванні кримінальних проваджень .


ЗМІСТ


Розділ 1. Процесуальні і криміналістичні основи збирання і досліджень основи збирання і дослідження документів при розслідування кримінальних правопорушень

Розділ 2. Види документів у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків . зборів і особливості їх збирання на досудовому розслідуванні

Розділ 3. Особливості дослідження документів слідчим та фахівцями експертно-криміналістичних установ

Спори про спадщину: прак. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 288 с.


У книзі проаналізовано застосування положень законодавства  про спадкове право та спори : загальні правила спадкування  за  заповітом і за законом, порядок придбання  спадщини, спадкування за відсутністю будь яких документів, необхідних для прийняття спадщини,  шляхом встановлення  в судовому порядку місця відкриття спадщини, факти родинних відносин (батьківства), факту прийняття спадщини.

Золотих І.Б. Історія економічних вчень: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. –186 с.


Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів економічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору.


ЗМІСТ


Передмова

Частина 1.Економічні вчення епохи до ринкової економіки

Частина 2. Класичний напрям політекономії

Частина 3. Субєктивістський напрям в економічній науці

Частина 4. Парадигми 20 століття

Частина 5. Концепції державного регулювання економіки

Словник термінів і понять

Структурно – модульна схема дисципліни «Історія економічних учень»

Плани семінарських занять

Тестові контрольні питання

Питання до іспиту

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів заочної форми навчання

Аналіз господарської діяльності: навч. посіб./ за заг. ред. І.В.Сіменко, Т.Д. Косовой. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с.


У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення.


ЗМІСТ


Змістовний модуль1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

Змістовний модуль 2. Аналіз прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів

Змістовний модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів

Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 20143. – 142 с.


У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, повязана з виконанням будь яких наукових робіт


ЗМІСТ


Розділ 1. Поняття, зміст і функції науки

Розділ 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Розділ 4. Самостійна робота студента в системі навчального процесу.

Розділ 5. Наукові роботи

Розділ 6. Винахідництво і раціоналізаторство

 

Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й.  Казначейська система: підручник. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: ЦУЛ, 2014. – 868 с.


Розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті  нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.


ЗМІСТ


Частина 1. Бюджет та організація бюджетного процесу

Частина 2. Основи казначейської справи

Частина 3. Казначейське обслуговування бюджетів , державних цільових фонді, боргу

Частина 4. Бухгалтерський облік , звітність і контроль у системі казначейства

Частина 5. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи

Частина  6. Казначейські системи зарубіжних країн

Вовчак О.Д. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 424 с.


Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Гроші та кредит», відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка  і підприємництво»


ЗМІСТ


Передмова

Навчальна програма дисципліни « Гроші та кредит»

Розділ 1. Гроші та грошові системи

Розділ 2 .Кредит у ринковій економіці

Розділ 3. Банківництво

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу «Гроші та кредит»

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку: практ. посіб. – К.: ЦУЛ, 2012. – 342 с.


Валютні відносини як сукупність зв'язків, що існують між різними країнами та окремими суб'єктами міжнародного обміну, існують вже досить довгий час. Їх виникнення обумовлене двома причинами. По-перше, це впровадження і використання грошей та грошових систем різних країн і регіонів. По-друге, це розвиток товарного виробництва і, як наслідок, суттєве розширення сфери обміну, що опосередковуються  грошима різної державної приналежності.


ЗМІСТ


1.Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків – нерезидентів у гривнях

2. Порядок ліцензування валютних операцій

3. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно – імпортними

операціями

4. Порядок здійснення контролю за експортно - імпортними операціями

5. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно – правових актів НБУ

6. Експорт – оподаткування та облік

7. Імпорт-оподаткування та облік

8. Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

9. Порядок відрядження за кордон

10. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентом

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

 

Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2014. – 294 с.


У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як система протидії легалізації доходів,одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.


ЗМІСТ


Розділ 1. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації і фінансування тероризму

Розділ 2. Організація системи фінансового моніторингу в Україні

Розділ 3. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному

та національних рівнях

Розділ 4. Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України

Розділ 5. Проведення ідентифікації клієнтів комерційними банками

Розділ 6. Порядок виявлення , реєстрації та  передачі інформації про фінансові операції, що  підлягають фінансовому моніторингу

Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с.


Розглянуті поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до вимог нормативних актів України. Щодо найбільш складних первинних документів подано зразки їхнього заповнення.


ЗМІСТ


1. Первинні документи в системі бухгалтерського обліку

2. Облік бланків суворої звітності

3. Первинний облік необоротних активів

4. Первинні документи обліку  коштів і розрахунків

5. Первинні документи з обліку запасів

6. Первинна документація з обліку праці і заробітної плати

7. Застосування первинних документів з обліку виробництва на промислових  підприємств

8. Первинні документи з обліку будівництва

9. Документування  діяльності автотранспортних підприємств

10. Первинні документи в громадському харчуванні

11. Первинні документи побутового обслуговування  населення

12. Первинні документи зовнішньоекономічної діяльності

13. Документальне оформлення інвентарних активів, зобовязань і розрахунків

14. Первинні документи в системі податкового обліку

15. Облікова політика підприємства

16. Облік нещасних випадках на виробництві

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / О.В. Сметанко, І.С. Шарапов, В.О. Горбачов; за ред. О.В. Сметанко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 456 с.


Систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах.


ЗМІСТ


Розділ 1. Сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень

Розділ 2. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень

Розділ 3. Програмно - цільове управління  та управлінські рішення

Розділ 4. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень

Розділ 5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління доходами , витратами та фінансовими  результатами

Розділ 6. Системний аналіз управлінських проблем

Розділ 7. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Розділ 8. Моделі фінансового управління

Розділ 9. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Розділ 10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління запасами

Розділ 11. Моделі та методи прийняття рішень з управління  основними засобами

Розділ 12. Моделі та методи прийняття рішень з управління  фінансовими інвестиціями

Розділ 13. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозування розвитку підприємства

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб. / Ю.А.Верига, Є.А. Карпенко, Г.О. Соболь, Н.О. Кулявець. – К.: ЦУЛ, 2014. – 272 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни  «Облік і звітність субєктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійснення господарської діяльності субєктами  малого підприємництва.


ЗМІСТ


Модуль 1. Організація та методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Удосконалення механізму інноваційного розвитку субєктів національної економіки України: монографія / за наук. ред. д. е. н. проф.  Елісєвої О.К. – К.: ЦУЛ, 2013. – 250 с.


У монографії узагальнено досягнення теорії та практики управління інноваційним розвитком на макро та макрорівні.


ЗМІСТ


Розділ 1. Людський капітал в концепції сталого розвитку

Розділ 2. Інноваційні процеси економічного розвитку національної економіки та її субєктів

Розділ 3. Необхідність розвитку наукоємних виробництв промислового сектору національної економіки

Розділ 4. Напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг

Розділ 5. Інноваційний розвиток галузі міжнародного туризму

Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2013. – 522 с.


Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі  підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501- «Економіка і підприємництво».


ЗМІСТ


Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

Модуль 2. Механізм  функціонування   ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення

Модуль 3. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України

Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 218 с.


Навчальний  посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань  повно розкриває зміст науки  про політичні системи світу та їх основні інститути.


ЗМІСТ


Передмова

Змістовий модуль 1. Держава в політичній системі суспільства

Змістовий модуль 2. Основні інститути політичної системи суспільства

Міжнародна економіка: навч. посіб. / за ред. Г.Е. Гронтовської. –К.: ЦУЛ, 2014. – 384 с.


Розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.


ЗМІСТ


Передмова

Вступ до міжнародної економіки

Розділ 1. Міжнародна мікроекономіка

Розділ 2. Міжнародна макроекономіка

Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / за ред. О.В. Шкурупій. – К.: ЦУЛ, 2014. – 240 с.


Розглядаються питання еволюції організаційних структур, транснаціональних корпорацій, формування і реалізація стратегій діяльності ТНК, внутрішні механізми функціонування та управління, взаємодія з національними економіками й міжнародними організаціями.


ЗМІСТ


Розділ 1. Теоретичні основи розуміння сутності транснаціональної корпорації

Розділ 2. Транснаціональна корпорація як субєкт глобальної економіки

Розділ 3.Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 4. Організаційно-економічні основи діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 5. Злиття та поглинання компаній

Розділ 6. Управління транснаціональними корпораціями: конкурентні та корпоративні стратегії

Розділ 7. Маркетинг  транснаціональних корпорацій

Розділ 8. Фінанси транснаціональних корпорацій

Розділ 9. Транснаціоналізація форм господарського життя та економічний розвиток

Розділ 10. Україна в процесах економічної транс націоналізації

Розділ 11. Транснаціональні корпорації як чинник інновації економічного життя

 

 

СПОРТ - ЦЕ ЖИТТЯ!!!


Наукова бібліотека у святкуванні


Дня університету!!!


21 жовтня на стадіоні відбулася спартакіада серед професорсько-викладацького складу, студентів та курсантів Національного університету ДПС України і Київського фінансово-економічного коледжу, присвячена Дню університету. Цим спортивним святом університет вирішив відзначити свій День народження і показати, яке значення має фізична культура у житті студентів, курсантів і викладачів.

Працівники нашої бібліотеки були на святі активними вболівальниками, адже у складі команди "Ректорату" змагалась наша наставниця -  директор бібліотеки Цимбалюк С.Я.

Змагання проходило в декілька етапів, але найсмачнішим та найцікавішим етапом змагань спартакіади, на думку наших глядачів, стала польова кухня. Який спортсмен показує кращі результати? Той, хто добре їсть! Щоб нагодувати членів своїх команд українським борщем, варениками, юшкою, кулішем та багатьма іншими стравами, трудилися команди з 4 кухарів (2 студенти й 2 викладачі). Журі довго куштувало страви, оцінюючи не тільки їхні смакові якості, об’єм, зовнішній вигляд, але й презентацію. Щоб «уміли готувати та уміли й подавати»! Усі команди виявилися на висоті у приготуванні та презентаціях своїх страв.

На думку бібліотекарів та студентів, які взяли участь в опитуванні, найкращою кулінарною прикрасою свята був коровай, спечений командою "Коледжан". Вразили об'єм та ситність кулінарних страв команди "Ректорату". Пловом, який вони приготували, були нагодовані майже усі глядачі. Зо оригінальність представлення та смачний кулінарний шедевр - печене порося - бібліотекарі та студенти віддали першість команді факультету економіки та оподаткування

Всі глядачі та учасники були задоволені результатами!

Свято пройшло весело й цікаво, скоротивши відстань між викладачами і студентами, допомогло їм навчитися краще працювати в команді, дало можливість проявити таланти та об'єднатися з метою досягнення спільної мети - покращити фізичні показники та підняти духовний рівень українців .

 

Бажаємо міцного здоров'я та наснаги усім учасникам та вболівальникам!!!

А нашому університету - частіше проводити такого роду заходи!!!


 
<< Початок < Попередня 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL