Основні каталоги
Алфавітний

Розкриває зміст книжкового фонду бібліотеки за алфавітом прізвищ авторів і назв творів, не враховуючи тематику видань.

Систематичний

Відображає наявний фонд змістом документів по галузях знань.

Електронний

Створюється база даних на основі традиційних каталогів і картотек, вводиться бібліографічний опис нових документів.

Іноземної літератури

Відображає фонд літератури мовою оригіналу.

Авторефератів та дисертацій

Відображає відомості про тематику та зміст дисертацій.

Картотеки: систематична картотека газетно-журнальних статей, підручників, періодичних видань, авторефератів та дисертацій.

Бібліотека задовольняє різні запити студентів, викладачів, науковців та співробітників вузу.

На даний час фонд бібліотеки багатогалузевий і стано вить близько 194 тис. примірників. Щорічно бібліотеку відвідують 100 000 читачів.