Наукометричні бази

ЦУЛ ("Центр учбової літератури")

База електронних книжок.

Для авторизації використовуйте наступні дані:

Логін: nudfsu

Пароль: library

 

WoS

Web of Science — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів.

Sciencedirect — провідна інформаційна платформа Elsevier для вчених, містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників, на основі якої у 2002 році було створено базу даних Scopus

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відслідкування цитування статей, опублікованих у наукових виданнях

Springer — повнотекстова платформа міжнародного наукового видавництва (понад 3 тисячі журналів, що тематично охоплюють математичні, природничі, економічні, технічні та гуманітарні науки, право та міжнародні відносини. Більшість ресурсів індексуються базами даних Scopus та Web of Science і належать до категорії журналів перших двох квартилів (Q1, Q2)).

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science — перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.