Бібліотека… Серце завмира,

Коли пірнаю в тишу таємничу,

Святилище пізнання і добра,

Що в майбуття через минуле кличе.


ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ДИРЕКТОРІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ─ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

М. КИЄВА

Участь у засіданні секції взяла директор Наукової бібліотеки Національного університету ДПС України Цимбалюк Світлана Ярославівна.

Перед початком засідання керівники бібліотек переглянули відеоролик «Шлях до бібліотеки», який надихнув до реалізації нових ідей.

Відкрив роботу секції, що проходила 30 жовтня 2014 року на базі Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, доцент Бойко Вячеслав Іванович.

Поділилась досвідом роботи з керівниками бібліотек директор Наукової бібліотеки НАКККіМ Ястремська Людмила Юріївна. Її доповідь «Наукова бібліотека як науково-інформаційна та соціально-культурна інфраструктура НАКККіМ» викликала жвавий інтерес у присутніх.

Завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Якуніна Наталія Вікторівна розповіла про підсумки наради-семінару директорів бібліотек ВНЗ ІІІ─ІV рівня акредитації Київського та Харківського зональних обє’днань  22-25 вересня 2014 р. у Харкові.

Дем’янова Юлія Олексіївна, провідний бібліограф, кандидат філологічних наук ознайомила присутніх з можливостями забезпечення відкритого доступу до наукових журналів НАКККіМ. Вона була керівником проекту «Журнали відкритого доступу», який передбачав реферування та індексацію національних та міжнародних баз даних.

Професійне спілкування між директорами методичного об’єднання бібліотек пройшло в затишній атмосфері. Вони обмінялися досвідом, поділилися враженнями від почутого та побаченого. На закінчення засідання секції відбулося знайомство з бібліотекою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Ця екскурсія ще раз переконала всіх присутніх, що сучасна бібліотека – це науково-інформаційна та соціально-культурна інфраструктура, що саме до бібліотеки тягнеться багато стежинок людських прагнень і сподівань.

Учасники засідання секції директорів методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ознайомилися з базою головного тренінгового центру інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів.

 

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Адміністративне судочинство: навч. посіб. для підготовки до іспитів. – К.: ЦУЛ, 2014. – 186 с.


Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації

 

Актуальні питання кримінального процесу України :навч. посіб. / за заг. ред. Є.М. Блажівського . – К.: Національна академія прокуратури України, ЦУЛ,2013. – 304 с.


У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання Кримінального процесу.


ЗМІСТ


Розділ 1. Загальні теоретичні питання кримінального процесу України

Розділ 2. Досудове розслідування

Розділ 3.Судове провадження

Розділ 4. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Практичний коментар – розяснення: К.: ЦУЛ, 2014. – 238 с.


Практичний посібник – коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів.

Потомська Н.А. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків , зборів (обов’язкових платежів): монографія. – К.: ЦУЛ, 2013. – 160 с.


У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики розкрито сутність поняття «документ» та визначено його основні функції, проаналізовано  та розмежовано процесуальні поняття «документ» і «документ - речовий доказ» при розслідуванні кримінальних проваджень .


ЗМІСТ


Розділ 1. Процесуальні і криміналістичні основи збирання і досліджень основи збирання і дослідження документів при розслідування кримінальних правопорушень

Розділ 2. Види документів у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків . зборів і особливості їх збирання на досудовому розслідуванні

Розділ 3. Особливості дослідження документів слідчим та фахівцями експертно-криміналістичних установ

Спори про спадщину: прак. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 288 с.


У книзі проаналізовано застосування положень законодавства  про спадкове право та спори : загальні правила спадкування  за  заповітом і за законом, порядок придбання  спадщини, спадкування за відсутністю будь яких документів, необхідних для прийняття спадщини,  шляхом встановлення  в судовому порядку місця відкриття спадщини, факти родинних відносин (батьківства), факту прийняття спадщини.

Золотих І.Б. Історія економічних вчень: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. –186 с.


Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів економічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору.


ЗМІСТ


Передмова

Частина 1.Економічні вчення епохи до ринкової економіки

Частина 2. Класичний напрям політекономії

Частина 3. Субєктивістський напрям в економічній науці

Частина 4. Парадигми 20 століття

Частина 5. Концепції державного регулювання економіки

Словник термінів і понять

Структурно – модульна схема дисципліни «Історія економічних учень»

Плани семінарських занять

Тестові контрольні питання

Питання до іспиту

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів заочної форми навчання

Аналіз господарської діяльності: навч. посіб./ за заг. ред. І.В.Сіменко, Т.Д. Косовой. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с.


У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення.


ЗМІСТ


Змістовний модуль1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

Змістовний модуль 2. Аналіз прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів

Змістовний модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів

Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 20143. – 142 с.


У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, повязана з виконанням будь яких наукових робіт


ЗМІСТ


Розділ 1. Поняття, зміст і функції науки

Розділ 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Розділ 4. Самостійна робота студента в системі навчального процесу.

Розділ 5. Наукові роботи

Розділ 6. Винахідництво і раціоналізаторство

 

Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й.  Казначейська система: підручник. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: ЦУЛ, 2014. – 868 с.


Розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті  нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.


ЗМІСТ


Частина 1. Бюджет та організація бюджетного процесу

Частина 2. Основи казначейської справи

Частина 3. Казначейське обслуговування бюджетів , державних цільових фонді, боргу

Частина 4. Бухгалтерський облік , звітність і контроль у системі казначейства

Частина 5. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи

Частина  6. Казначейські системи зарубіжних країн

Вовчак О.Д. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 424 с.


Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Гроші та кредит», відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка  і підприємництво»


ЗМІСТ


Передмова

Навчальна програма дисципліни « Гроші та кредит»

Розділ 1. Гроші та грошові системи

Розділ 2 .Кредит у ринковій економіці

Розділ 3. Банківництво

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу «Гроші та кредит»

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку: практ. посіб. – К.: ЦУЛ, 2012. – 342 с.


Валютні відносини як сукупність зв'язків, що існують між різними країнами та окремими суб'єктами міжнародного обміну, існують вже досить довгий час. Їх виникнення обумовлене двома причинами. По-перше, це впровадження і використання грошей та грошових систем різних країн і регіонів. По-друге, це розвиток товарного виробництва і, як наслідок, суттєве розширення сфери обміну, що опосередковуються  грошима різної державної приналежності.


ЗМІСТ


1.Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків – нерезидентів у гривнях

2. Порядок ліцензування валютних операцій

3. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно – імпортними

операціями

4. Порядок здійснення контролю за експортно - імпортними операціями

5. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно – правових актів НБУ

6. Експорт – оподаткування та облік

7. Імпорт-оподаткування та облік

8. Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

9. Порядок відрядження за кордон

10. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентом

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

 

Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2014. – 294 с.


У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як система протидії легалізації доходів,одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.


ЗМІСТ


Розділ 1. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації і фінансування тероризму

Розділ 2. Організація системи фінансового моніторингу в Україні

Розділ 3. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному

та національних рівнях

Розділ 4. Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України

Розділ 5. Проведення ідентифікації клієнтів комерційними банками

Розділ 6. Порядок виявлення , реєстрації та  передачі інформації про фінансові операції, що  підлягають фінансовому моніторингу

Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с.


Розглянуті поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до вимог нормативних актів України. Щодо найбільш складних первинних документів подано зразки їхнього заповнення.


ЗМІСТ


1. Первинні документи в системі бухгалтерського обліку

2. Облік бланків суворої звітності

3. Первинний облік необоротних активів

4. Первинні документи обліку  коштів і розрахунків

5. Первинні документи з обліку запасів

6. Первинна документація з обліку праці і заробітної плати

7. Застосування первинних документів з обліку виробництва на промислових  підприємств

8. Первинні документи з обліку будівництва

9. Документування  діяльності автотранспортних підприємств

10. Первинні документи в громадському харчуванні

11. Первинні документи побутового обслуговування  населення

12. Первинні документи зовнішньоекономічної діяльності

13. Документальне оформлення інвентарних активів, зобовязань і розрахунків

14. Первинні документи в системі податкового обліку

15. Облікова політика підприємства

16. Облік нещасних випадках на виробництві

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / О.В. Сметанко, І.С. Шарапов, В.О. Горбачов; за ред. О.В. Сметанко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 456 с.


Систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах.


ЗМІСТ


Розділ 1. Сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень

Розділ 2. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень

Розділ 3. Програмно - цільове управління  та управлінські рішення

Розділ 4. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень

Розділ 5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління доходами , витратами та фінансовими  результатами

Розділ 6. Системний аналіз управлінських проблем

Розділ 7. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Розділ 8. Моделі фінансового управління

Розділ 9. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Розділ 10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління запасами

Розділ 11. Моделі та методи прийняття рішень з управління  основними засобами

Розділ 12. Моделі та методи прийняття рішень з управління  фінансовими інвестиціями

Розділ 13. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозування розвитку підприємства

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб. / Ю.А.Верига, Є.А. Карпенко, Г.О. Соболь, Н.О. Кулявець. – К.: ЦУЛ, 2014. – 272 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни  «Облік і звітність субєктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійснення господарської діяльності субєктами  малого підприємництва.


ЗМІСТ


Модуль 1. Організація та методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Удосконалення механізму інноваційного розвитку субєктів національної економіки України: монографія / за наук. ред. д. е. н. проф.  Елісєвої О.К. – К.: ЦУЛ, 2013. – 250 с.


У монографії узагальнено досягнення теорії та практики управління інноваційним розвитком на макро та макрорівні.


ЗМІСТ


Розділ 1. Людський капітал в концепції сталого розвитку

Розділ 2. Інноваційні процеси економічного розвитку національної економіки та її субєктів

Розділ 3. Необхідність розвитку наукоємних виробництв промислового сектору національної економіки

Розділ 4. Напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг

Розділ 5. Інноваційний розвиток галузі міжнародного туризму

Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2013. – 522 с.


Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі  підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501- «Економіка і підприємництво».


ЗМІСТ


Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

Модуль 2. Механізм  функціонування   ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення

Модуль 3. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України

Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 218 с.


Навчальний  посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань  повно розкриває зміст науки  про політичні системи світу та їх основні інститути.


ЗМІСТ


Передмова

Змістовий модуль 1. Держава в політичній системі суспільства

Змістовий модуль 2. Основні інститути політичної системи суспільства

Міжнародна економіка: навч. посіб. / за ред. Г.Е. Гронтовської. –К.: ЦУЛ, 2014. – 384 с.


Розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.


ЗМІСТ


Передмова

Вступ до міжнародної економіки

Розділ 1. Міжнародна мікроекономіка

Розділ 2. Міжнародна макроекономіка

Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / за ред. О.В. Шкурупій. – К.: ЦУЛ, 2014. – 240 с.


Розглядаються питання еволюції організаційних структур, транснаціональних корпорацій, формування і реалізація стратегій діяльності ТНК, внутрішні механізми функціонування та управління, взаємодія з національними економіками й міжнародними організаціями.


ЗМІСТ


Розділ 1. Теоретичні основи розуміння сутності транснаціональної корпорації

Розділ 2. Транснаціональна корпорація як субєкт глобальної економіки

Розділ 3.Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 4. Організаційно-економічні основи діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 5. Злиття та поглинання компаній

Розділ 6. Управління транснаціональними корпораціями: конкурентні та корпоративні стратегії

Розділ 7. Маркетинг  транснаціональних корпорацій

Розділ 8. Фінанси транснаціональних корпорацій

Розділ 9. Транснаціоналізація форм господарського життя та економічний розвиток

Розділ 10. Україна в процесах економічної транс націоналізації

Розділ 11. Транснаціональні корпорації як чинник інновації економічного життя

 

 

СПОРТ - ЦЕ ЖИТТЯ!!!


Наукова бібліотека у святкуванні


Дня університету!!!


21 жовтня на стадіоні відбулася спартакіада серед професорсько-викладацького складу, студентів та курсантів Національного університету ДПС України і Київського фінансово-економічного коледжу, присвячена Дню університету. Цим спортивним святом університет вирішив відзначити свій День народження і показати, яке значення має фізична культура у житті студентів, курсантів і викладачів.

Працівники нашої бібліотеки були на святі активними вболівальниками, адже у складі команди "Ректорату" змагалась наша наставниця -  директор бібліотеки Цимбалюк С.Я.

Змагання проходило в декілька етапів, але найсмачнішим та найцікавішим етапом змагань спартакіади, на думку наших глядачів, стала польова кухня. Який спортсмен показує кращі результати? Той, хто добре їсть! Щоб нагодувати членів своїх команд українським борщем, варениками, юшкою, кулішем та багатьма іншими стравами, трудилися команди з 4 кухарів (2 студенти й 2 викладачі). Журі довго куштувало страви, оцінюючи не тільки їхні смакові якості, об’єм, зовнішній вигляд, але й презентацію. Щоб «уміли готувати та уміли й подавати»! Усі команди виявилися на висоті у приготуванні та презентаціях своїх страв.

На думку бібліотекарів та студентів, які взяли участь в опитуванні, найкращою кулінарною прикрасою свята був коровай, спечений командою "Коледжан". Вразили об'єм та ситність кулінарних страв команди "Ректорату". Пловом, який вони приготували, були нагодовані майже усі глядачі. Зо оригінальність представлення та смачний кулінарний шедевр - печене порося - бібліотекарі та студенти віддали першість команді факультету економіки та оподаткування

Всі глядачі та учасники були задоволені результатами!

Свято пройшло весело й цікаво, скоротивши відстань між викладачами і студентами, допомогло їм навчитися краще працювати в команді, дало можливість проявити таланти та об'єднатися з метою досягнення спільної мети - покращити фізичні показники та підняти духовний рівень українців .

 

Бажаємо міцного здоров'я та наснаги усім учасникам та вболівальникам!!!

А нашому університету - частіше проводити такого роду заходи!!!


 

Наукова бібліотека запрошує науковців університету приєднатись до проведення

 

МІЖНАРОДНОГО ТИЖНЯ


ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 

та подати свої роботи до


інституційного репозитарію НУДПСУ


20-26 жовтня -

Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

 

“Люди, що шукають інформацію, зазвичай поглинають все те, що готове й доступне. 
Відкритий доступ гарантує, що якісна інформація знаходиться поряд, на кінчиках пальців”

Елісон Моуер

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати їхніх досліджень доступними всім, всюди та повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом (Open Access). Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні он-лайнові примірники рецензованих журнальних статей, виступів на конференціях, науково-дослідних звітів, тез і дисертацій, дослідницьких, навчальних матеріалів, презентацій, лекцій, зображень, мультимедіа тощо. Вільний безкоштовний публічний доступ до наукової інформації – важлива складова наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції світової академічної спільноти.

Основним із способів розповсюдження матеріалів у відкритому доступі є виклад матеріалу в інституційному репозитарії.

Інституційні репозитарії стали відомі світу з 2000 року, коли університети почали пропонувати власні послуги в управлінні та розповсюдженні своїх цифрових матеріалів. Зараз ІР розвиваються відповідно до потреб науковців і професорсько-викладацького складу  університетів, змін в електронному науковому видавництві та технологіях цифрового збереження інформації.

Розвиток ІР є продовженням мережевої  інформаційної революції і відображає динаміку наукових індивідуальних інновацій, що постійно змінюються, інституційний прогрес  та еволюцію наукової діяльності в різних галузях знань.

Інституційні репозитарії  в Україні є вимогою часу. Все більше українських університетів стають центрами серйозних наукових досліджень і визначають себе як науково-освітні інституції, яких сьогодні в Україні близько 50. Опанування теоретичних засад “відкритого доступу” до наукової інформації та практичних шляхів їх застосування є першим кроком на шляху до власного інституційного репозитарію.

І  наш університет  зробив цей крок!

 

Працюючи над створенням інституційного репозитарію НУДПСУ нами було вивчено досвід багатьох українських вузівських бібліотек, які вже започаткували традицію викладення матеріалу у відкритому доступі і успішно наповнюють свій репозитарій.

Сподіваємось, що науковці нашого університету

активно підтримають цю розробку та долучаться до наповнення інституційного репозитарію власними працями.

 

Вітаємо в інституційному репозитарії

Національного університету державної податкової служби

України

 

Які ж вигоди від участі в ІР мають науковці. Перше і мабуть найголовніше - це  збільшення розповсюдження індивідуальних досліджень і таким чином зростання впливу та цитування досліджень (спеціальні дослідження показують, що цитування наукових робіт, які розміщені у вільному Інтернет доступі зростає в декілька разів). Не менш важливим є те, що матеріали, розміщені в інституційному репозитарії, окрім повнотекстового пошуку, мають стійкі URL, оскільки ІР передбачає безпечне збереження (запобігання втраті матеріалу) та постійний доступ до ресурсу. І хоча автор, розміщуючи матеріал в ІР, дозволяє вільний доступ до нього, але зберігає за собою авторські права на роботу.

Вигоди університету від створення ІР так само є очевидними. Це - реформування системи наукової комунікації  університету, підвищення якості університету, його значимості і, тим самим, статусу та суспільного значення.

Загальні принципи розміщення матеріалів в ІР: матеріал, що розміщується в ІР мусить бути науково, освітньо чи дослідницько орієнтованим; матеріал мусить бути в цифровій формі, в одному з форматів, визначених відповідною політикою щодо форматів збереження (Вимоги до оформлення матеріалу); матеріал призначений бути постійним вкладом в ІР, тому робота повинна бути завершеною і готовою до поширення (розповсюдження); автори, що є власниками авторського права на принципах добровільності та правомочності передають університету права на збереження та поширення робіт через ІР, як зазначено в політиці щодо авторського права (Авторський договір). Авторський договір заповнюється  у двох примірниках та з оригіналом підпису автора передається до бібліотеки. Супровідним документом до матеріалу є інформаційний лист (Опис матеріалу), який заповнюється автором та передається до бібліотеки у електронному та друкованому вигляді з підписом особи, що передає матеріал.

Запрошуємо професорсько-викладацький склад університету до співпраці по наповненню інституційного репозитарію університету !!!

Всі, хто бажає подати свої твори у вільному доступі до інституційного репозитарію університету, можуть звернутися за консультацією до адміністрації Наукової бібліотеки університету.

Відповідальна особа: Добрянська Наталія Борисівна

Наші координати: кім. 364 (ІІІ-й поверх Наукової бібліотеки);

вн. телефон: 13-11; 14-11;

тел/факс: (04597) 61-0-64;

е-mail: library@asta.edu.ua

 

Запорукою успіху України на шляху відкритого доступу та створення інституційних репозитаріїв є розуміння значення та проблем питання і об’єднання зусиль та співпраця університетів, науковців, бібліотекарів, інформаційних працівників і т.д.

 

Це наша спільна справа!!! Приєднуйтесь!

 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ЗАВЖДИ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПРИЙМАЄ ГОСТЕЙ -

МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ НАШОГО

УНІВЕРСИТЕТУ


Будемо щасливі бачити вас серед наших читачів!!!

 
Поїздка на Чернечу гору

У Науковій бібліотеці Національного університету ДПС України

поїздкою на Чернечу гору

завершився цикл заходів, присвячених 200 річчю від дня народження

Тараса Григоровича  Шевченка.

 

Про велич Тараса Шевченка в історії України написав Іван Франко такі слова:

 

«Він був сином мужика – і став володарем у царстві духа.
Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури.
Він був самоуком – і вказав нові світлі шляхи професорам і книжним ученим.
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, як десять побідних армій».

30 вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, наш колектив відвідав Канів та вклонився Великому Кобзареві.

Щоб дійти до могили Тараса Шевченка, потрібно подолати 342 сходинки вгору. Але це було не марно. З Чернечої гори відкривається прекрасний краєвид на Дніпро.

 

Саме серед мальовничих пейзажів Чернечої гори, на дніпровських кручах заповідав поховати себе Тарас Шевченко:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий

Усі разом ми відвідали оновлену експозицію музею Шевченка, художні виставки, перший народний музей Шевченка – «Тарасову світлицю»,  побували на могилі Івана Ядловського, довголітнього хранителя Шевченкового меморіалу. Півстоліття він доглядав за могилою, проводив екскурсії, частував людей чаєм з самовару та дарував дерев’яні ложки, які сам робив.

Ця поїздка об’єднала нас в одну велику сім’ю, відродила почуття патріотизму, любові до України та відновила в пам’яті яскраві моменти творчості Шевченка. На Чернечій горі ми по черзі читали рядки улюблених і таких злободенних творів поета,  та бажали один одному дожити до часу здійснення Шевченкових ідеалів свободи і любові, коли справді нарешті

… «на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…»

 
<< Початок < Попередня 71 72 73 74 75 76 77 78 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL