Рекомендаційний список літератури «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Середа, 17 травня 2023 17:07

Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває нові, набагато вищі вимоги до творчого потенціалу фахівців, що передбачає володіння новими науковими методами, вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити найраціональніші конструкторські, технологічні й організаційні рішення. Перед фахівцями різних напрямів підготовки все частіше постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, знання методів опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження.

Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дослідження, необхідною умовою ефективної та успішної наукової діяльності є готовність особистості до науково-дослідної роботи, її пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, стійке прагнення до творчого наукового пошуку та комплекс індивідуально-психологічних і характерологічних особливостей, що забезпечить високу ефективність її професійного функціонування.

Шановні користувачі! Науковці!

З метою висвітлення методикоорганізаційних засад науково-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації молодих вчених у складному процесі наукового дослідження, пропонуємо рекомендаційний список літератури з фондів Наукової бібліотеки Державного податкового університету та з ресурсів відкритого доступу.

Також до вашої уваги відеопрезентація, яка розрахована на аудиторію молодих науковців ВНЗ, наукові товариства, які займаються науково-дослідницькою діяльністю.