Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Золоті сторінки обвинувальних промов українських прокурорів / ред. кол. Є. М. Блажівський, Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков та ін. – К. : Алерта. 2013. – 776 с.


У цій книги вперше за період незалежності України системно зібрано  та опубліковано в ретроспективному порядку найкращі промови прокурорів , які працювали чи здійснювали представництво на території нашої держави

Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : наук. – практ. посіб. / П. М. Каркач. – Харків. : Право, 2013. – 336 с.


У посібнику висвітлено організацію роботи районної, міської прокуратури по виконанню функцій, які відповідно до ст. 121 Конституції України і Закону України «Про прокуратуру»

Зміст

Розділ 1.Сутність, мета і завдання прокурорського нагляду

Розділ 2. Загальні положення організації роботи прокуратури міста, району

Розділ 3. Організація роботи з кадрами

Розділ 4. Організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів

Розділ 5.Організація роботи з нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей

Розділ 6. Організація роботи з нагляду за додержанням  законів органами, які проводять досудове розслідування

Розділ 7. Організація роботи з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову  діяльність

Розділ 8.Організація роботи з підтримання державного обвинувачення в суді

Розділ 9. Організація роботи прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді

Розділ 10. Організація роботи прокуратури міста, району Організація роботи

Розділ 11.Організація координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції

Список літератури

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін. : за ред. Данильяна. – Х.: Право, 2014. – 392 с.


Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем розвитку суспільства в умовах глобалізації, визначенню особливостей буття людини в інформаційному суспільству.

Зміст

Передмова

Розділ 1. Особливості буття людини в інформаційному суспільстві

Розділ 2. Правове суспільство та людина

Розділ 3. Правова культура та правове виховання в сучасній Україні

Розділ 4. Проблема розуміння та здійснення права

Висновки

Список літератури

Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди : монографія / О.О. Сидоренко. – Х. : Право, 2014. – 192 с.


У монографії досліджено загальнотеоретичну характеристику процесуальних норм права.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Процесуальні норми права: загальна характеристика

Розділ 2. Роль процесуальних норм права  в регулюванні суспільних відносин

Висновки

Список літератури

Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту : сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія. – Харків. : Право, 2013 – 200 с.


Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань процесу виконання покарання у виді арешту.

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1.Загальна характеристика покарання

Розділ 2. Правовий  статус засуджених до арешту

Розділ 3. Порядок та умови виконання покарання у виді арешту

Висновки

Додатки

Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року. – Х. : Коваленко О. В., 2013. – 376 с.


Пропонована праця містить аналіз основних норм Кримінального процесуального кодексу України.

Зміст

Передмова

1. Про верховенство влади

2. Про презумпцію невинуватості

3. Про забезпечення доведеності вини

4. Про право на захист

5. Про змагальність

6. Про безпосередність дослідження доказів

7. Свобода від самовикриття

8. Проблема обвинувального ухилу

9. Сторона захисту

10. Обовязки захисника

11. Слідчий суддя: завдання і функції

12. Проведення слідчих дій

13. Методи роботи із свідками

14. Проведення експертизи

15. Захист в умовах КПК 2012 р.

Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі: Монографія. – Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007 с. – 208 с.


Монографія присвячена дослідженню нормативного змісту  принципу  змагальності в кримінальному процесі України, як однієї із засад організації  кримінально - процесуальної діяльності.

Зміст

Передмова

Розділ 1.Нормативний зміст принципу змагальності і його функціональне призначення в системі кримінального процесу

Розділ 2. Принципи змагальності в досудовому провадженні

Розділ 3. Принципи змагальності в судових стадіях кримінального процесу

Висновки

Список літератури

Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального Кодексу України : збірник методичних рекомендацій / за заг. ред. Ю. В. Дьоміна. – К. : Алерта, 2013. – 438 с.


У збірнику містяться методичні рекомендації, які охоплюють діяльність прокурора з підтриманням державного судового провадження, судового провадження, судового провадження, судового розгляду, участь у провадженні в суді апеляційної та касаційної інстанції, особливостей підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях по окремим категоріях кримінальних правопорушень, а також участі прокурора у розгляді цивільного позову.

Шевченко О. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності Україні та її запобіганню : монографія. – К. : ВД «Дакор», 2013. – 568 с.


У монографії на основі аналізу чинного законодавства України та відповідних підзаконних нормативно-правових актів.

Зміст

Вступ

Розділ1. Теоретико-правові основи протидії та запобіганню корупційної злочинності

Розділ 2. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності

Розділ 3. Запобігання корупційної злочинності

Висновки

Список літератури

Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр : монографія / Н. В. Нетеса – Х. : Право, 2013. – 304 с.


Монографія присвячена проблемі кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр (ст.240 КК). На підставі вивчення спеціальної літератури, чинного законодавства та матеріалів судової практики розглядається соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за посягання на надра.

Зміст

Передмова

Вступ

Розділ 1. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр

Розділ 2. Обєкт та предмет порушення правил охорони або використання надр

Розділ 3. Обєктивна сторона порушення правил охорони або використання надр

Розділ 4.Субєктивні ознаки порушення правил охорони або використання надр

Розділ 5.Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність за порушення правил охорони або використання надр

Розділ 6.Покарання за порушення охорони або використання надр

Висновки

Краснова Ю. А. Правове регулювання екологічної безпеки в України / Ю. А. Краснова. – К. : Алерта, 2013. – 304 с.


В монографії досліджуються актуальні питання правового регулювання екологічної безпеки Україні у складі національної безпеки, яка є станом захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства.

Зміст

Передмова

Розділ1. Науково-методологічні засади правового регулювання екологічної безпеки

Розділ 2. Предмет, методі, принципи та система правового регулювання екологічної безпеки

Розділ 3. Механізм правового регулювання екологічної безпеки

Розділ 4. Особливості правового регулювання екологічної безпеки в окремих сферах суспільного життя

Масюк В. В. Презумції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / Василь Масюк. – Х. : Право. 2011. – 208.


Монографія є першим у науці цивільного процесуального права цілісним науковим дослідженням презумпції та преюдиції, у межах якого визначено їх роль і місце в доказовій діяльності, сформульовано низьку понять, концептуальних теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного цивільного процесуального законодавства.

Зміст

Глава 1. Презумпції та преюдиції в доказовій діяльності у цивільному судочинстві

Глава 2. Презумпції в цивільному судочинстві

Глава 3. Преюдиції в цивільному судочинстві

Список літератури

Попович Н. Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації : монографія. – К. : ЦУЛ, 2013 – 360 с.


У монографії наукову увагу звернено на характер політико-адміністративної комунікації в умовах реформування  та модернізації державного управління.

Зміст

Розділ 1. Процеси політико-адміністративної комунікації в державно-управлінському вимірі

Розділ 2. Концепт дискурсу та його застосування до аналізу  взаємодії  політичної  та адміністративної комунікації

Розділ 3. Особливості політичного  дискурсу та його вплив на систему державного управління

Розділ 4. Специфічні відмінності бюрократичного дискурсу від політичного

Розділ 5. Концептуалізація феномену державно-управлінського дискурсу

Розділ 6. Шляхи вдосконалення та розвитку державно-управлінського дискурсу.

Висновки

Список літератури

Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник. – Ю. А. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2014. – 336 с.


У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи.

Зміст

Розділ 1. Наука як система уявлень про дійсність

Розділ 2. Основи  методології науково - дослідної роботи

Розділ 3. Організація наукових досліджень

Розділ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Розділ 5. Підведення підсумків наукових досліджень

Розділ 6. Організація наукової діяльності

Розділ 7. Науково-дослідна робота студентів

Список використаних джерел


Марущак М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 368 с., фото


Розкривається роль дипломатії в подіях ХХ сторіччя. Приділено увагу молодій українській дипломатії в роки відновлення державності (1917-1921 рр)

Зміст

Розділ 1. Дипломатія: сутність, структура, функції

Розділ 2. Європейська дипломатія на початку ХХ століття

Розділ 3. Дипломатія в роки Першої світової війни

Розділ 4. Україна в міжнародних відносинах (1917-1920 рр)

Розділ 5. Дипломатія і перші наслідки мирних переговорів

Розділ 6. Європейська дипломатія у 1922-1929 рр

Розділ 7. Утворення вогнища війни в центрі Європи

Розділ 8. Назрівання політичної кризи в Європі (1937-1939)

Розділ 9. Початок війни в Європі1939-1941 рр

Розділ 10. Міжнародні відносини під час другої світової війни

Розділ 11. Дипломатія після Другої світової війни (1945-1952)

Розділ13. Дипломатичні відносини в 60-70 рр

Розділ14. Дипломатія країн «третього світу» в 60-70 рр

Розділ15. Дипломатія в період кризи комунізму (1970-1990 рр)

Розділ16. До нової дипломатії

Розділ 17. Дипломатія сучасної України

Розділ 18. Дипломатія сучасної України

Список літератури

Онищенко Г. В., Петренко П. Д. Банківські гарантії : монографія. – К. : Алерта, 2014. – 288 с.


Книга присвячена питанням історичного розвитку та особливостей правового регулювання банківських гарантій в Україні та інших країнах, що відносяться до різних правових систем.

Зміст

Розділ 1. Становлення та розвиток банківських гарантій

Розділ 2. Міжнародно-правове регулювання банківських гарантій

Розділ3. Поняття та особливості банківських гарантій

Розділ 4. Гарантійні правовідносини

Розділ 5. Банківські гарантії у міжнародному приватному праві.

Список літератури

Про зброю і спецзасоби(організаційно-правові акти) / Уклад. О.Г. Фролова. – Х. : Право, 2014. – 432 с.


Підручник містить нормативно-правові акти з питань продажу, придбання, реєстрації обліку, застосування  тощо вогнепальної й іншої зброї та спеціальних засобів.