Червень 2015

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Закон України «Про захист прав споживачів : чинне законодавство із змінами та допов. та допов станом на 17 вересня 2014 року : (відповідає офіц.текстові) К. : Алерта, 2014. 40 с.

 

Закон України «Про охорону праці» : чинне законодавство із змінами та допов. На 08 вересня 2014 року : відповідає офіц. текстові. К. : Алерта, 2014. 32 с.

 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» чинне законодавство із змінами та допов. станом на 09 вересня 2014 року : (відповідає офіц. текстові). К. : Алерта, 2014. 20 с.

 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» із змінами і доповн. станом на 08 вересня 2014 року : (відповідає офіц.текстові) К. : Алерта, 2014. 38 с.

 

Закон України «Про судовий збір» із змінами і доповн. станом на 04 лютого 2014 року : (відповідає офіц. текстові) К.: Алерта, 2014. 20 с.

 

Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами і доповн. станом на 22 вересня 2014 року : (відповідає офіц.текстові) К. : Алерта, 2014. 82 с.

 

Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : монографія. К. : Алерта, 2013. 222 с.

У монографії розглянуто теоретичні і практичні  аспекти міжбюджетних відносин на місцевому рівні.

Зміст

Розділ 1. Сутність та механізм міжбюджетних відносин

Розділ 2.Фінансові відносини між бюджетами місцевого рівня

Розділ 3. Проблеми трансформації міжбюджетних відносин у процесі

 


Підтримка прокурором державного обвинувачення : підручник / Є.М. Блажинський. К. : Національна академія прокуратури України, 2014. 512 с.

У підручнику розглянуто питання підтримання прокурором державного обвинувачення відповідно до положень чинного Кримінального процессуального  кодексу України.

Зміст

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2.  Участь прокурора в судовому  провадженні у першій провадженні у першій інстанції

Розділ 3. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень

Розділ 4. Особливості підтримання державного обвинувачення в окремих категоріях кримінальних проваджень

 


Фіолевський Д.П. Закон України «Про адвокатську діяльність» : коментар. К. : Алерта, 2013. 368 с.

Вчений і педагог, автор розвіє міф, що адвокатом може бути кожний володар диплому про юридичну освіту  та стажу роботи у будь якій іншій юридичній спеціальності.

 


Цивільний процес України: навч. посіб. для підг. до іспиту. 3-тє вид. / Погрібний С.О., Гонтало Р.Ф., Волков Н.В. – Х. : Одісей, 2014. 200 с.

Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною программою  підготовки  фахівців за спеціальністю «Правознавство» за навчальною дисціпліною «Цивільний процесс України».

 


Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А.В. Лапкін ; за ред. І.Є. Марочкіна. – Вид. 2-ге, змін. Та допов. – Х. : Право, 2014. – 136 с.

У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються основні положення організації та діяльності органів прокуратури з урахуванням нового Кримінального процесуального кодексу України та оновленого законодавства про прокуратуру станом на 01.02.2013 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Основи прокурорської діяльності», яка викладається у Національному університеті «Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Поданий матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях організації та діяльності прокуратури і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині. Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, практичних працівників прокуратури, суду та інших правоохоронних органів України.