Анкета


доступу до електронних ресурсів бібліотеки


Повна назва філії

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Форма навчання

* Викладач на постійній основі (сумісник)

* Співробітник (підрозділ)

Факультет

Курс

Група

Паспортні дані

Домашня адреса

Моб. телефон

E-mail

* – Для викладачів та співробітників

 


дата                                                                                                                підпис